Tadeusz Dominik

Malarz

Malarz, grafik, zajmował się również tkaniną artystyczną, ceramiką a później grafiką komputerową. 

W latach 1946-51 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w 1953 w pracowni prof. Jana Cybisa. W 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni,  przechodząc przez wszystkie stopnie kariery akademickiej, od asystenta do profesora zwyczajnego (1988). Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Malarstwa. W 1990 roku odszedł na emeryturę.

W 1955 roku uczestniczył w Wystawie Młodej Polski w warszawskim Arsenale i otrzymał tam II nagrodę.

W 1957 r. w warszawskiej Zachęcie odbyła się jego pierwsza wystawa indywidualna.

Za granicą debiutował na XXVIII Biennale w Wenecji prezentując cykl drzeworytów "Macierzyństwo", charakteryzujące się precyzyjną kreską i wyważonymi kontrastami czerni i bieli.
W 1964 roku zdobył nagrodę na Festivalu International d'Art Contemporain w Monte Carlo.
Wiele podróżował, jeszcze więcej wystawiał zarówno w kraju i za granicą.

W 1973 roku  otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa. Był pierwszym laureatem tej nagrody. 
Przeszło 30 lat temu Jan Cybis powiedział o jego malarstwie: pozostaje zjawiskiem zaskakującym jak szybko zdobył sympatię publiczności sztuką na pozór niezrozumiałą, a w istocie komunikatywną. Twierdzenie to pozostaje aktualne do dziś. 

Ważnym aspektem jego sztuki pozostaje muzyczność obrazów. I tu należy zacytować słowa Stanisława Andrzejewskiego Tadeuszowi Dominikowi muzyka towarzyszy na co dzień [...] maluje on partytury z precyzyjnie wyliczonymi, przez genialną intuicję, uderzeniami koloru i form. Tworzy własny zapis muzyki sięgający swym rodowodem otchłani czasów, kiedy człowiek tworzył swoje pierwotne sygnały muzyczne.

Świat Dominika to ogniste słoneczne koła, kwiaty, patyki w płocie, dzbany, bochny chleba, trawa - pisał o obrazach Tadeusza Dominika jego przyjaciel Zbigniew Herbert. 

Jestem człowiekiem natury. Zawsze miałem bliski, osobisty kontakt z naturą. Była ona i jest motorem mojego działania. Natura ma większy wpływ na moje malarstwo niż wszyscy mistrzowie, których podziwiałem w największych muzeach świata - powiedział Dominik z okazji 60. rocznicy twórczości w 2011 roku.

 Artysta związany był z nurtem koloryzmu. Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Do 1960 roku obok malarstwa uprawiał również drzeworyt kolorowy w dużych formatach. W drugiej połowie lat 50 zaczął malować obrazy abstrakcyjne zbliżone do malarstwa informel. Ekspresyjny styl tego okresu zmienił się w latach 70. Kolory uległy rozjaśnieniu, formy stały się wyraźniej określone również gruba faktura zmieniła się na lżejszą. 


Ważniejsze nagrody w kraju:
-Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008r 
-laureat nagrody Norwida 2010 r. w dziedzinie sztuk plastycznych 
- w 2010 r. kapituła IX edycji nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego przyznała nagrodę Tadeuszowi Dominikowi określając go jako "rasowego malarza wychodzącego z malarstwa kolorystycznego i abstrakcji lirycznej" 
- W 2011 roku obchodzil 60-lecie pracy twórczej .
- W 2013 r. otrzymał Złoty „Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

- Prace prof. Tadeusza Dominika, rozpoznawalne za granicą, były prezentowane na licznych wystawach – indywidualnych i zbiorowych w prestiżowych galeriach, m.in. na Guggenheim International Award (Nowy Jork, 1958), w Galerii Lambert (Paryż, 1959), Galerie für Moderne Kunst Varrelbisch (Hamburg, 1988), Starej Kordegardzie (Warszawa, 1988), Gallerie Lanterna (Sztokholm, 1990), Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (Tadeusz Dominik i uczniowie, 1992) i na Expo '92 (Sewilla).

Znaleźć je można w zbiorach Muzeów Narodowych: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, a także w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de Bellas Artes w Caracas, Galerii Albertina w Wiedniu, Stedelijk Museum w Amsterdamie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.