Stanisław Brach

Rzeźbiarz

Urodzony 21 września 1972 r. w Gorlicach. Absolwent Technikum Ceramicznego w Łysej Górze (1987-1993) oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 2000 roku). W latach 2002-2005 oraz 2009-2010 prowadził zajęcia dydaktyczne w dziedzinie rzeźby w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. W 2015 roku otrzymał tytuł profesora ASP w Warszawie. Od 2010 roku kieruje Pracownią Ceramiki na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2014 roku został Laureatem stypendium twórczego MKIDN, projekt artystyczny „Dwie przestrzenie”. Prace w zbiorach Muzeum Rzeźby Współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowego Muzeum Ceramiki w Faenzie we Włoszech, Pałacu Sztuki we Lwowie, Muzeum Ceramiki na Tajwanie oraz w zbiorach prywatnych.