Piotr Turek

Malarz
Piotr Turek
Piotr Turek obraz
Piotr Turek obrazy

Urodził się w Łodzi w 1961 roku.

W latach 1980 - 1986 studiował na Wydziale Prawa i Administracji, w 1986 - 1991 studiował w PWSSP im. W. Strzemińskiego w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom obronił w 1991 zakresie grafiki warsztatowej w pracowni prof. Leszka Rózgi.
W latach 1990 - 1991 przebywał na stypendium artystycznym Wydziału Kultury miasta Stuttgart.
W 1998 otrzymał Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Sztuki RP. 

Był laureatem nagród w konkursie Sztuki Piękne im. Wł. Strzemińskiego w latach 1989, 1990, 1991.
Artysta malarz, publicysta, mieszka i tworzy w Łodzi. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, najważniejsze cykle to: Przygwożdżony, Rozmowy koloraturowe, Dualis, Paralele, Lemojzaże. Jest uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się  w kolekcjach prywatnych i publicznych.

"Malarstwo Piotra Turka porównuje się często do twórczości francuskiego artysty Pierre'a Bonnarda i nurtu kolorystycznego. Z pewnością coś w tym jest. Podobnie jak mistrz z początku wieku, Turek nie poddaje się modom ni teoriom (nie tworzy instalacji, performance, daleki jest od postmodernizmu). Formę zaś swych obrazów buduje na podstawie koloru, traktując rzeczywistość jedynie jako pretekst, wyprowadzając z rzeczywistości prawdziwe misterium. [...] Nie zważa on jednak na tradycję, nie chodzi mu także o wypady w świat dawnej sztuki, o próbę wskrzeszenia malarstwa kostniejącego na ścianach muzeum i przysposobienia go do aktualnych realiów. Akcja obrazów Turka rozgrywająca się na pograniczu  tego co figuratywne i abstrakcyjne, kryje w sobie egzystencjalną głębię".

Alicja Cichowicz

http://magazyn.o.pl/2017/piotr-turek-monika-nowakowska-sztuka-musi-trwac/