Marek Sołowiej

Malarz

Urodzony w Zamościu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika w 1981 roku.

Zajmuje się twórczością  w dziedzinie malarstwa i rysunku. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

Komisarz wystawy ‚Zamojskie Środowisko Plastyczne’ – 2000 r. w Galerii DAP ZO Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

Komisarz ogólnopolskich plenerów SPP w Krasnobrodzie na Roztoczu.