Małgorzata Piątek-Grabczyńska

Malarka

Urodzona w 1975 roku. W latach 1995-2000 studentka malarstwa i grafiki ASP we Wrocławiu – pracownia rysunku i malarstwa prof. Grzegorza Zyndwalewicza i prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza; – pracownia grafiki warsztatowej ad. Romana Kowalika. W roku akademickim 1998/99 stypendystka ministra Kultury i Sztuki. Kolor – charakterystyczny i nieodłączny element malarstwa. Niezależnie czy bardzo monochromatyczny, czy też eksplodujący ferią barw jest środkiem do przekazywania myśli, doznań, uczuć.

Barwa jako podstawowy budulec przestrzeni obrazu zdominowała również prezentowane przeze mnie prace. Materia, emocja, zdarzenie zostają tu wcielone w kolor. Kompozycja – będąca efektem obserwacji relacji pomiędzy człowiekiem, jego otoczeniem, światem fantazji i rzeczywistości, marzenia i istnienia powstaje trochę na zasadzie improwizacji również podporządkowanej zabawie kolorem. To on buduje tu nastrój i determinuje charakter kompozycji i to jak jest ona odbierana. Moje prace to w pewnym sensie pejzaże emocjonalne, obrazy mojego wnętrza, małe chwile, kadry wycięte z codziennego życia ubrane w formę i barwę.