Jolanta Caban

Malarka

Studia w PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki w latach 1984-1986 oraz na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w latach 1986-1989, dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Rajmunda Ziemskiego oraz w pracowni grafiki prof. Romana Artymowskiego. Stypendystka MKiS. W 1992 r. otrzymała stypendium rządu Francji, odbyła staż w Szkole Sztuk Pięknych w Montpellier. Wystawy indywidualne w Polsce i we Francji, udział w wystawach zbiorowych w Polsce, USA, Argentynie. W 1993 zdobyła II Nagrodę na konkursie malarstwa Montfort I`Amaury