Jerzy Grochocki

Malarz

Do 1957 r. studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał 1963 r. Początkowo uprawiał malarstwo realistyczne, aby od ok. 1968 r. przejść do działań z zakresu abstrakcji geometrycznej i dalej do sztuki konstruktywistycznej. Analizując płaszczyznę i przestrzeń stworzył system Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni. W 1977 r. Na Kongresie Tekstu Wizualnego w Warszawie zaprezentował swój system kolorystyczny w odniesieniu do dźwięku litery. W latach 1978-84 był związany z ruchem Sztuki Systemu w Europie i z jego grupami artystycznymi. W tym czasie utworzył matematyczne ciągi liczbowe, które stały się inspiracja do wielu jego kompozycji. Tworzył także fotomontaże, collage z przypadkowych form oraz modularne obiekty przestrzenne. Brał udział w kilkudziesięciu grupowych i indywidualnych. W roku 1984 r. wyemigrował do USA, a od 1989 r. mieszkał w Houston w Texasie, obecnie wrócił do Polski.