start   malarstwo   grafika   rzeźba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  


G a l e r i a   B e l l o t t o
J A N     W O D Y Ń S K I
- malarstwo -Jan WODYŃSKI (1903 Jasło - 1988 Warszawa)
Urodził się 31 lipca 1903 w Jaśle. Ukończył jasielskie gimnazjum i maturę zdał w 1922 r. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1923-29, w pracowni Weissa i Kowarskiego. W 1928 r. przeniósł się z grupą kolegów i profesorem Kowarskim do Warszawy. Brał tam czynny udział w organizowaniu Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. W 1939 r. został stypendystą Funduszu Kultury Narodowej i wyjechał na półroczne studia do Francji i Włoch. Od 1937 roku został asystentem profesora Kowarskiego i pracował jako pedagog. W czasie okupacji przebywał w Warszawie i w rodzinnym Jaśle, pracując przy konserwacji zabytkowych polichromii. W tym czasie stracił większość swoich prac.

Pracował przy rozbudowie szkolnictwa artystycznego na terenie Polski. Od 1946 roku był profesorem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a w latach 1947-1953 wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Następnie wrócił do Warszawy i objął stanowisko profesora malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych. Gdy w 1972 r. przeszedł na emeryturę całkowicie poświęcił się malarstwu, często przyjeżdżając do Jasła i malując tamtejsze pejzaże. Jego obrazy zostały wystawione w wielu miastach Polski jak i na świecie. Zmarł w 23 czerwca 1988 roku w Warszawie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl