start   malarstwo   grafika   rzeĽba   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  W I D O K I     W A R S Z A W Y

D   Paweł Dmoch,   K   Justyna Kopecka,   M   Krzysztof Michalski,   P   Alicja Pochopień-KuĽniarz,   S   Igor Skworcow,   Piotr Stefanow,   Lena Subota,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmie¶cie 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl