G a l e r i a   B e l l o t t o
B O Ż E N A     W A H L
- malarstwo -


Klown 1,   olej na płótnie, 79 x 63 cm, 5 000 zł
Klown 2,   olej na płótnie, 79 x 63 cm, 5 000 zł

Bożena Wahl, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl