G a l e r i a   B e l l o t t o
A L I C J A     S Ł A B O Ń - U R B A N I A K
- malarstwo -

Alicja Słaboń-Urbaniak Urodzona w Krakowie. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w 1988 r. Za pracę dyplomową otrzymała wyróżnienie i medal. Artystka pokazywała swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Stale współpracuje z galeriami w Europie, Japonii i w Polsce. Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych USA< Japonii, Niemczech, Francji i w Skandynawii. Wiele jej prac zakupił Konsulat RP w Berlinie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl