G a l e r i a   B e l l o t t o
T A D E U S Z     U L A T O W S K I
- malarstwo -
Kwiaty w wazonie, olej na płótnie, 46 x 56 cm., 2012 r.
Sygnatura lewy dolny róg: ULATOWSKI
Pejzaż, olej na płótnie, 60 x 70 cm., 2012 r.
Sygnatura prawy dolny róg: ULATOWSKI

Tadeusz Ulatowski (1913 ) Tadeusz Ulatowski; urodzony 4 maja 1913 w Marculach (woj. kieleckie); studiował w latach 1933-1935 w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie, a następnie w latach 1935-1939 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Leonarda Pękalskiego. Po II wojnie światowej znalazł się w Łodzi, gdzie podjął współpracę z pismami satyrycznymi "Rózga", "Mucha" i "Szpilki". Wraz ze "Szpilkami" przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował pracę rysownika satyrycznego. W latach 1954-1959 przebywał we Francji - gdzie obok malarstwa - zajmował się projektowaniem gobelinów, co zaowocowało ostatecznie utworzeniem własnej pracowni gobeliniarskiej. Po powrocie kontynuował pracę rysownika (m.in. publikował w "Życiu Warszawy"), a także grafika użytkowego (projekty okładek, plakatów, prospektów, znaków firmowych dla wydawnictw: Czytelnik, Książka i Wiedza, Wiedza Powszechna, PZWS). W latach 60. zajmował się również dekoracją wnętrz. Z czasem poświęcił się wyłącznie malarstwu, tworząc interesujące cykle pejzażowe o nasyconej gamie barwnej, współgrające z kontrastowym światłem i dekoracyjne martwe natury. "...Tadeusz Ulatowski jest człowiekiem skromnym, pracującym w samotności i nie związanym z żadnym ugrupowaniem artystycznym. Jest on malarzem wybitnym, o własnym obliczu twórczym. Uprawia malarstwo olejne, a jego obrazy przesiąknięte są duchem kultury francuskiej. Wypływające ze studiów nad naturą kompozycje mają dla mnie charakter ludyczny. Te kameralne i niejako bajkowe obrazy wody, drzew czy kwiatów są malowane z wyjątkową wrażliwością kolorystyczną i dbałością o harmonijną całość kompozycyjną. W malarstwie tym czuje się głębokie przeżycie natury i potrzebę odkrycia tej tajemnicy. Obcowanie z jego sztuką daje mi ten rodzaj wzruszenia, który towarzyszy twórczości działającej przez swą bezpośredniość i szczerość uczucia..." Jerzy Mierzejewski

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl