start   malarstwo   grafika   rzeźba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  


G a l e r i a   B e l l o t t o
R Y S Z A R D     S T R Y J E C
- malarstwo -

Anioł, grafika, tinta 10 x 14 cm, 1973
sygnatura prawy dolny róg: Stryjec 1973

Tańcząca, grafika, akwaforta, sztych autorski 42 x 32 cm, 1986
sygnatura prawy dolny róg: Ryszard Stryjec Gdansk 1986

Don Kichot, grafika, akwaforta, sztych autorski 39 x 30 cm, 1982
sygnatura prawy dolny róg: Ryszard Stryjec Gdansk 1982RYSZARD STRYJEC (1932-1997)
Ryszard Stryjec urodził się 30 kwietnia 1932 roku na Wileńszczyźnie w Lipniszkach koło Lidy. Po tułaczce wojennej, w ramach akcji repatriacyjnej, która odbywała się w latach 1945-46 rodzina Stryjców trafiła do Polski, do małego miasteczka pod Zieloną Górą. R. Stryjec przyjechał na studia do PWSSP w Gdańsku. Od tego czasu jego twórczość i życie nierozerwalnie połączyły się z Gdańskiem. Studiował malarstwo u Krystyny Łady-Studnickiej i Stanisława Teisseyre'a oraz grafikę w pracowni Zygmunta Karolaka, dyplom uzyskał w roku 1958. Uprawiał ceramikę (przez kilka lat związany był z grupą "Kadyny") i malarstwo, jednakże to w grafice i rysunku najpełniej ujawnił się talent i szczególne mistrzostwo warsztatowe Ryszarda Stryjca. Zmarł 5 czerwca 1997 roku.

W pracach Stryjca odnaleźć można zarówno odzwierciedlenie świata realnego, jak i motywy symboliczne, alegoryczne, mitologiczne i fantastyczne. Wątki te splatają się w przesłanie na tematy zarówno współczesne, jak i uniwersalne, wnikliwie i nostalgicznie opisują ludzką kondycję. Rysunki i grafiki Artysty zdradzają perfekcyjne opanowanie warsztatu i nawet na etapie szkicu zachwycają doskonałością formy. Charakterystyczne dla nazywanego przez niektórych "gdańskim Dürerem", rodzaje przedstawień związane są często z ikonografią biblijną. Artysta porusza się wokół motywów zaczerpniętych ze Starego i Nowego Testamentu, z Księgi Rodzaju i z Apokalipsy, zajmują go sceny z życia Chrystusa, postaci aniołów i świętych. Poświęca też wiele uwagi ulubionym postaciom kobiecym, które wcielając się w role świętych, towarzyszących Mistrzom Małgorzat, harpii i syren, mówią wiele o złożonej naturze kobiety. Do ulubionych zaliczyć można również motywy jeźdźców, wyobrażenia tańca śmierci i powiązane z nim niekiedy motywy szachów. Zachowując oryginalny, niepowtarzalny sposób obrazowania, Artysta nawiązuje do sztuki epok minionych, czerpie z kultury śródziemnomorskiej oraz ze szczególnie bliskiego mu, przesyconego wpływami gotyku, północnego renesansu. Tworzone przez niego prace, w całej złożoności swojej symboliki, rozgrywają się często na tle charakterystycznych elementów architektury starego Gdańska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl