G a l e r i a   B e l l o t t o
R A F A Ł     S T R E N T
- malarstwo -


Tytuł,   olej na płótnie, 100 x 80 cm, 2002

Rafał Strent, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl