start   malarstwo   grafika   rze¼ba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
P I O T R     S T E F A N O W
- malarstwo -

Widok Warszawy od strony Pragi (1770, wg obrazu Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem), olej na p³ótnie, 73 x 100 cm. 2012 rok
Sygnatura prawy dolny róg: Stefanow 2012

Duesenberg Model J 1928r, akwarela na papierze, 46 x 62,5 cm. 2012 rok
Sygnatura prawy dolny róg: Piotr Stefanow 2012

Akwarela na podstawie Juliusza Kossaka "U Dzieduszyckich w Poturcycy", 49 x 71 cm, 2011 rok

Auto, akwarela na papierze, 40 x 60 cm. 2011 rok
Sygnatura prawy dolny róg: Piotr Stefanow 2011

Salem - okno (dawny ko¶ció³ cystersów po¶wiêcony w 1414 roku), 23 x 21 cm. 2011 rok
Sygnatura prawy dolny róg: Stefanow 2011

B³ekitny przesmyk na Starym Mie¶cie w Warszawie, akwarela na papierze, 14,5 x 23 cm. 2010 rok
Sygnatura prawy dolny róg: Stefanow 2010

Kamienne schodki - Warszawa, akwarela na papierze, 21,5 x 15 cm.
Sygnatura prawy dolny róg: Stefanow

£azienki - Warszawa, akwarela na papierze, 23 x 30 cm. 2012 rok
Sygnatura lewy dolny róg: Stefanow 2012

Barbakan - Warszawa, akwarela na papierze, 16 x 24 cm. 2012 rok
Sygnatura prawy dolny róg: Stefanow 2012

Piotr Stefanow, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmie¶cie 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
sztuka@bellotto.pl