start   malarstwo   grafika   rzeźba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
J E R Z Y   S R Z E D N I C K I
- malarstwo -

Jerzy Srzednicki - malarz, poeta, rzeźbiarz... Mieszka w Smolanach - małej wsi między Puńskiem a Sejnami. Jest to niezwykle barwna postać związana z regionem a w szczególności z Sejnami. Na dziesiątkach grafik, pochodzących z wczesnego etapu jego pracy, utrwalił sceny z życia Sejn, twarze ludzi. Wiele grafik poświęcił Żydom, zamieszkującym Sejny w okresie międzywojennym. Obecnie malarz skupił się na portrecie oraz po latach powrócił do pejzażu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl