start   malarstwo   grafika   rze¼ba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  


G a l e r i a   B e l l o t t o
A L E K S A N D R A     R U T K O W S K A - B I Ń C Z A K
- malarstwo -

Japonka z pagod±, batik, 73 x 54 cm, 2006 r.,

Japonka, batik, 54 x 37 cm, 2006 r.,Aleksandra Rutkowska-Bińczak, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmie¶cie 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl