start   malarstwo   grafika   rze¼ba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
J A N U S Z     O L S Z E W S K I
A N N A     O L S Z E W S K A
- malarstwo -Most westchnieñ, Wenecja
olej na p³ótnie, 80 x 58 cm, rok 2002
SPRZEDANEJanusz Olszewski, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmie¶cie 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl