G a l e r i a   B e l l o t t o
J A N    M Ł Y N A R C Z Y K
- malarstwo -

Zima, olej na płótnie, 100 x 100 cm, 2007 r.
Sygnatura prawy dolnu rog:JAN MŁYNARCZYK

Zazdrosna, olej na płótnie, 120 x 86 cm, 1991 r.
Sygnatura prawy dolnu rog:JAN MŁYNARCZYK

Jan Młynarczyk urodził się w 1957 roku. Studia na Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem z projektowania graficznego (plakat) otrzymał w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. W tym samym okresie studiował malarstwo pod kierunkiem prof. Teresy Pqgowskiej. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych m in. w Wiedniu, Warszawie, Barcelonie, Tokio, Osace, Pradze itd. Uprawia nie tylko malarstwo, ale interesujq go również inne formy takie jak: plakat, ilustracja, rysunek. Zajmuje się obiektami przestrzennymi, tworzqc "rzeźbę mechaniczną". Projekty tych rzeźb - urządzeń powstają przy użyciu zaawansowanych narzędzi projektowych dostępnych w programach komputerowych typu CAD i wizualizacyjnych dla grafiki trójwymiarowej (3D). Jest specjolistą postprodukcji video na potrzeby filmu i telewizji. Ma na koncie liczne realizacje animacji komputerowych i efektów na potrzeby reklamy. Brał udział w tworzeniu jednej z pierwszych w Polsce realizacji z wykorzystaniem techniki "blue screen" dla Teatru Telewizji pt "Legenda o Św. Krzysztofie" w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. Obraz był całkowicie zmontowany i opracowany graficznie przy użyciu technik cyfrowych.

Dla Młynarczyka działaniem dającym największe przeżycie artystyczne, będqcym przejawem całkowitej wolności tworzenia to monumentalne, świadomie zaplanowane kompozycje rysunkowe przy użyciu krawędzi nart w śniegu na nietkniętym wcześniej stoku. To szczyt finezji w rysunku wykonanego całym swoim ciałem, łącznie z przeżyciem tego wszystkiego co znajduje się dookoła i olbrzymich emocji jakich dostarcza taki extremalny zjazd. Tym jest to wspanialsze bo przeznaczone dla oczu tak niewielu.

Młynarczyk jest wykładowcą Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarzqdzania w Warszawie i prowadzi pracownię grafiki trójwymiarowej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl