G a l e r i a   B e l l o t t o
D A R I U S Z    M I L I Ń S K I
- malarstwo -

Rower, olej na płótnie, 30 x 40 cm, 2013 r.


Dzieci ptaki, olej na płótnie, 40 x 40 cm, 2012 r.


Don Kichote, olej na płótnie, 80 x 80 cm,


W oczekiwaniu weny II, olej na płótnie, 100 x 120 cm,


Bogata Panna i biedny rozwodnik, olej na płótnie, 80 x 70 cm,


Na końcu rzeki, olej na płótnie, 100 x 100 cm,


Repatrianci, olej na płótnie, 80 x 80 cm,


z cyklu "Brzydkie kaczątko II", olej na płótnie, 160 x 130 cm,


z cyklu "Moja ulubiona książka II", olej na płótnie, 100 x 100 cm,


O Dariuszu Milińskim dziennikarze i krytycy piszą używając słów niezwyczajnych: "niesamowity, zbuntowany, charyzmatyczny artysta, malarz, poeta, aktor, inspirator, prowokator i pewnie filozof". Aliści sam Miliński, odpowiadając na pytanie "kim Ty jesteś?" wprowadza nas od razu w rzeczywistość "z innej bajki": - "To takie podstawowe pytanie i dlatego mogę na nie odpowiedzieć bardzo prosto. Jestem żołędziowo-kasztanowym ludkiem, mieszkającym sobie w dziupli, wybudowanej własną energią, własną fantazją, sposobem. Dziupla jest moim światem, moją przyjemnością. Moja rodzina, wszystko - jest w tej dziupli. Jestem sobie ludkiem takim, który coś tam sobie uprawia, drapie w ziemi - często na płótnie, ale bez jakiegoś takiego apetytu na powagę świata." Najkrótszy życiorys Dariusz Milińskiego można zawrzeć w kilku zdaniach. Urodził się w 1957r. w Cieplicach. Jest z zawodu artystą-plastykiem, bowiem w 1980r. zdobył uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczył w przeszło 200 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji i USA. Brał udział w kilkunastu happeningach artystycznych i plenerach. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Założyciel grupy artystycznej "Pławna 9". Niestrudzony animator kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i zagranicą.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl