start   malarstwo   grafika   rzeĽba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
K R Z Y S Z T O F     M I C H A L S K I
- malarstwo -Krzysztof Michalski, KRZYSZTOF MICHALSKI malarz ur. w 1962 r. w Kazimierzu Dolnym TWÓRCZOŚĆ Uprawia akwarelę oraz malarstwo olejne i akrylowe. Maluje głównie pejzaże i martwe natury. Jest twórcą szczególnie związanym z Kazimierzem Dolnym, członkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. W 1999 roku został przyjęty do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. STUDIA Ukończył Państwowe Muzeum Sztuk Plastycznych w Zamościu ze specjalizacją w dziedzinie konserwacji rzeźby i detalu architektonicznego. Studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał dyplom z rzeźby w pracowni profesora Bogumiła Zagajewskiego. WYSTAWY INDYWIDUALNE · 1982 r. - KMPIK, Zamość · 1983 r. - PSM, Puławy · 1985 r. - Galeria Kont, Lublin · 1991 r. - Galeria przy Biurze Handlowo-Prawnym, Puławy · 1992 r. - Galeria Art, Kazimierz · 1992 r. - Galeria Nowa, Lublin · 2003 r. - Galeria Grabski, Lublin · 2004 r. - Kazimierski Ośrodek Kultury, Kazimierz Dolny · 2004 r. - Pałac Jabłonowskich, Dęblin · 2006 r. - Bank Pekao SA, Lublin · 2007 r. - Museum Of Modern Art, Luxemburg · 2008 r. - Galeria Mito, Warszawa WYSTAWY ZBIOROWE 1993 r. - Berlin-Steglitz 1995 r. - Wystawa Absolwentów P. L. S. P., Muzeum Regionalne, Zamość 1997 - 2004 r. - Hortobagy, Węgry 1998 r.- Galeria Canaletto, Warszawa 1999 r. - 2006 r. - Hajduhadhaz, Węgry 1999 r. - Hatvan, Węgry 2000, 2004 r. - Debrecen, Węgry 1999 r. - Malarze Kazimierza, Salon letni, Galeria Dzwonnica, Kazimierz Dolny 2000 r. - Spichlerz „pod Żurawiem”, Kazimierz Dolny 2000 r. - Prezentacje Konfraterni Sztuki, Galeria Dzwonnica, Kazimierz Dolny 2001 - 2007r.- Wystawa i aukcja na rzecz Dziecięcego Szpitala w Lublinie 2004 r. - Spania Dolina, Słowacja 2005 r. - Galeria Letnia, Kazimierz 2006 r. - Galeria Miejska, Michalowce, Słowacja 2006 r. - Galeria Hotel Rezydent, Sopot 2006 r. - Wystawa ZPAMIG, Dom Wojska Polskiego, Warszawa 2007 r. - Galeria Wirydarz, Lubelska Szkoła Wyższa, Lublin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmie¶cie 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl