start   malarstwo   grafika   rzeźba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

A D A M   M A R C Z U K I E W I C Z
- m a l a r s t w o -

Opuncje, olej na płótnie, 60 x 50 cm, 2010/2011Adam Marczukiewicz, urodzony w 1958 r., studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: malarstwo w pracowni prof. Zbysława Maciejewskiego, litografię w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. W latach 1986-1990 był asystentem w pracowni litografi. Miał 18 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył w 26 wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych.

Nie ma sensu wdawać się w rozważania czy uczeń przerósł mistrza, są to bowiem rozważania jałowe. Można by natomiast przypomnieć tu wersy poematu Słowackiego: "bo tak się wadzą nie wrogi, lecz na krańcach swych stojące bogi". Marczukiewicz wie ile zawdzięcza Maciejewskiemu, przypuszczam także, że Maciejewski wie kogo, i czego uczył.

Andrzej Warzecha, 1996

Wyjątkową zaletą obrazów Marczukiewicza jest ich zmysłowa, malarska atrakcyjność materii, powab koloru i miękkiego, puszystego modelunku, połączone w tajemniczy związek z poetycką treścią i symboliką figuralnych, realistycznych przedstawień.

Stanisław Tabisz, 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl