G a l e r i a   B e l l o t t o
M I K O Ł A J     M A L E S Z A
- malarstwo -

Bez tytułu, akryl na kartonie, 50 x 35 cm, 2011 r.
Sygnatura prawy dolny róg: M 11

Alicja, akryl na płótnie, 60 x 81 cm, 2012 r.
Sygnatura prawy dolny róg: M 12Mikołaj Malesza, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl