start   malarstwo   grafika   rzeźba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
D O R O T A     L E N I E C - L I N C O W
- m a l a r s t w o -
Uczucia, tryptyk, olej na płycie pilśniowej, 137 x 37 cm,
Odpoczynek, olej na płycie, 29 x 39 cm, 2012 r
Sygnatura prawy dolny róg: D.LINCOW
Różowy kot, olej na płótnie, 81 x 60 cm, 2010
Sygnatura prawy dolny róg: DLincow
Dziewczynka z kotami i pajacem, olej na płótnie, 40 x 30 cm, 2011
Sygnatura prawy dolny róg: DLincow 2011
Portret, olej na płótnie, 40 x 50 cm, 2010
Niebieskie lalki, olej na płótnie, 93 x 73 cm, 2003
Sygnatura prawy dolny róg: D.LINCOW 03
Niepokój, olej na płótnie, 81 x 60 cm, 2004
Sygnatura prawy dolny róg: D.LINCOW 04Dorota Leniec-Lincow. Urodzona w Warszawie w 1955 roku. Uczęszczała do Liceum Plastycznego w Warszawie, Policealnego Studium Kreślarskiego, Policealnej Szkoły Charakteryzacji i w Hiszpanii do Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych im. San Fernando w Madrycie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i ilustracją książkową. Wystawiała swoje prace w Warszawie (między innymi w Instytucie Cervantesa w 1996r. i 1999r.) i wielokrotnie w Hiszpanii. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl