start   malarstwo   grafika   rze¼ba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
M A C I E J     L A C H U R
- malarstwo -"Powstaniec" cykl Getto, olej na p³ótnie 40,5 x 30,5 cm, 1972 rok
sygnatura lewy dolny róg: M.LACHUR 1972

"Portret dziewczyny" cykl Getto, olej na p³ótnie 40,5 x 30,5 cm, 1972 rok
sygnatura lewy dolny róg: M.LACHUR 1972

"Portret ch³opca", olej na p³ótnie 40 x 33,5 cm, 1966 rok
sygnatura lewy dolny róg: MACIEJ LACHUR 1966

"Popiersie kobiety", olej na p³ótnie, 89 x 50,5 cm, 1966-1967
sygnatura lewy dolny róg: MACIEJ LACHUR / 1966-67
na odwrocie napisy autorskie: #19/ 88 x 50/ MACIEJ/ LACHUR/ 1966-67/ POPIERSIE KOBIETY

"Rabin z uczniem", olej na p³ótnie 178,5 x 87 cm
sygnatura lewy dolny róg:MACIEJ LACHURMaciej Lachur, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

witryna   kronika wystaw   arty¶ci   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmie¶cie 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl