start   malarstwo   grafika   rzeźba   widoki Warszawy   oprawa   konserwacja  K R O N I K A   W Y S T A W  2000-2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty Ósmy, od 8 do 22 maja 2008
Wystawa indywidualna

Alicja POCHOPIEŃ-KUŹNIARZ - malarstwo
PANORAMY   WARSZAWY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty Siódmy, zzzzz
Wystawa indywidualna

zzzzz - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty Szósty, zzzzz
Wystawa indywidualna

zzzzz - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty Pišty, 29 marca - 12 kwietnia 2007
Wystawa indywidualna

Lena Subota - malarstwo i grafika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty Czwarty, 18-28 maja 2006
Wystawa indywidualna

Marek Jaromski - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty Trzeci, 12 maja 2005
Wystawa zbiorowa - Spotkanie w Galerii

Tadusz DOMINIK
Jakub DOMINIK
Tomasz DOMINIK
Edita VLAOVIC-DOMINIK
Olga WOLNIAK


- malarstwo, grafika -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty Drugi, grudzień 2004
Wystawa indywidualna

Lena SUBOTA - rysunek, grafika, malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty Pierwszy,
Wystawa zbiorowa pasteli w ramach
Światowego Dnia Poezji ??????

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzydziesty,
Wystawa ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Dziewiąty, czerwiec 2004
Wystawa zbiorowa

MALARSTWO   w   ABORYGENÓW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Ósmy, 15 kwietnia 2004 r.
Wystawa malarstwa i rysunku w ramach
Światowego Dnia Poezji

Magda RACZKO-PIETRASZEK - obraz i słowo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Siódmy, 18 marca 2004 r.
Wystawa indywidualna

Ewa LASEK - malarstwo animalistyczne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Szósty, 26 lutego 2004 r.
Wystawa indywidualna

Tomasz KAZIKOWSKI - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Piąty, 23 listopada 2003 r.
Wystawa indywidualna

Maria ANTO - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Czwarty, xxx 2003 r.
Wystawa indywidualna

Andrzej SKOCZYLAS - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Trzeci, 25 kwietnia 2003 r.
- z okazji III Światowego Dnia Poezji -

Rafał STRENT - malarstwo, grafika
poeci polscy i obcy - wiersze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Drugi, 10 kwietnia 2003 r.
Wystawa podwójna

Alojzy BALCERZAK - malarstwo
Radosław Jan BALCERZAK - pastele

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty Pierwszy, 13 marca 2003 r.
Wystawa indywidualna

Krzysztof RACZYŃSKI "KRZYR" - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwudziesty, grudzień 2002 r.
Wystawa indywidualna

Michel LENGLARD "LENSKY" - Francja - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dziewiętnasty, 7 listopada 2002 r.
Wystawa indywidualna

Zofia SAMUSIK-ZAREMBA - malarstwo, pastele

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Osiemnasty, wrzesień 2002 r.
Wystawa podwójna - z cyklu Europa

Hainz ROLEFS - Niemcy - malarstwo
Jan MŁYNARCZYK - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Siedemnasty, 13 czerwca 2002 r.
Wystawa zbiorowa - z cyklu Europa
PETERSBURG   w   WARSZAWIE

Lena SUBOTA - rysunek, grafika, malarstwo
Siergiej KAŁACZOW - malarstwo
Igor SKWORCOW - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Szesnasty, 9 maja 2002 r.
Wystawa indywidualna

Andrzej Konwerski - malarstwo -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Piętnasty, 25 kwietnia 2002
Poezja i obraz z okazji II Światowego Dnia Poezji
- pod patronatem honorowym UNESCO -

Andrzej Bertrandt - malarstwo i rysunek
Lidia Żukowska - poezja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Czternasty, 24 sierpnia 2002 r.
Wystawa indywidualna

Stanisław Filipczuk - rysunek srebrem i złotem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzynasty, 7 marca 2002
Wystawa zbiorowa

Akt - malarstwo

Biernacki
Czajka
Filipek
Jańczak
Kazikowski
Knecht
Lachur
Młynarski
Nowosadzki
Starowieyski
Tryzno
Weiss

i inni

Od najdawniejszych czasów człowiek szukał wyobrażeń dla cielesnego pożądania. Nadanie tym wyobrażeniom idealnej formy jest jednym ze stale powracających celów sztuki. Nasz język odróżnia nagość od aktu. Akt nie wywołuje zawstydzenia - wywołuje wrażenie pełnej równowagi, pewności i rozkwitu ciała ukształtowanego, nie bezbronnego.

TL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dwunasty, grudnia 2001 r.
Wystawa indywidualna

Stanisław Sacha Stawiarski - malarstwo

"Malarz powinien stać przed naturą jak dziecko - otwarty, badający i ufny... W dzisiejszej epoce zapomniano o takiej postawie będącej testamentem naszych poprzedników. Krajobrazy Stawiarskiego są takim właśnie współcześnie malowanym Hymnem do słońca, są z jednej strony zapisem rzeczywistości, z drugiej odnajdywaniem malarskich środków by to olśnienie rzeczywistością namalować."

Stanisław Rodziński, 1999

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Jedenasty, 15 listopada 2001 r.
Wystawy indywidualne

Bronisław Chromy - rzeźba, malarstwo - "Okruchy natury"
z córką Kingą - malarstwo

Bronisław Chromy, ur. 1925, rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik, uczeń Xawerego Dunikowskiego, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Kinga Chromy, ur. 1971, w latach 1990-1995 studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w Pracowni prof. Józefa Lucjana Ząbkowskiego.

"Dziwna i zaskakująca jest ewolucja, gdyż tylko o doskonalącej arsenał środków wyrazu ewolucji w sztuce Chromego można mówić, choć nieraz nagłość przemian sprawia wrażenie rewolucji, gdyż Chromy bez widocznego trudu, a nawet wahań potrafi przejść od ascezy do bogactwa, od skrótu myślowego do narracji, od monochromu nie przetworzonego materiału do bogatej gamy barwy zielonej w rzeźbach patynowanych. Normalne więc wydaje się sięgnięcie po farby i pędzel, bo Chromy nie jest w najgłębszych pokładach swej wrażliwości wyłącznie rzeźbiarzem, lecz artystą poszukującym wizualnego kształtu dla swych odczuć i myśli."

Jerzy Madeyski, 1994

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dziesiąty, 18 października 2001 r.
Wystawa indywidualna

Adam Marczukiewicz - malarstwo - "Brzmienia Koloru"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Dziewiąty, xx nnnnnn 2001 r.
Wystawa indywidualna

Wiktor Gajda - rzeźba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Ósmy, 24 sierpnia 2001 r.
Wystawa indywidualna

Mariusz Chrząstek - rzeźba - "Nauka Latania"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Siódmy, 5 lipca 2001 r.
Wystawa indywidualna

Bożena Knecht - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Szósty, 21 czerwca 2001 r.
Wystawa indywidualna

Edward Łagowski - rzeźba, rysunek, medalierstwo

Urodzony w 1943 r., studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale rzeźby. Dyplom w 1970 r. Uprawia rzeźbę, medalierstwo i rysunek. Od 1970 roku uczestniczył w ponad 100 wystawach, konkursach i festiwalach organizowanych w kraju i za granicą, w których to uzyskał ponad 40 nagród i wyróżnień w tym ostatnio: 1989 - Złoty Wawrzyn Olimpijski PKOL za twórczość o tematyce sportowej, 1990 - srebrny medal na Biennale Dantego w Rawennie, 1991 - międzynarodowa nagroda MKOL za twórczość związaną ze sportem, 1995 - I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Medalierskim za medal dla Banku Handlowego, 1998 - brązowy medal na Salonie Rzeźby, 1999 - III nagroda w konkursie ogólnopolskim na pomnik B. Komorowskiego w Gdańsku.
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Muzeum Mennicy w Warszawie, Muzeum Sportu w W-wie, Muzeum Męczeństwa na Majdanku, Muzeum w Chorzowie, Fromborku, Lublinie, Toruniu, Centrum Rzeźby w Orońsku, Urzędu Miasta st. W-wy, galerie sztuki współczesnej w Białymstoku i Poznaniu, ZAR - Warszawa, British Museum w Londynie, Muzeum im A. Puszkina w Moskwie, Muzeum Sportu w Madrycie i Lozannie, Muzeum A. I. A. M. w Rzymie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Piąty, 31 maja 2001 r.
Wystawa indywidualna

Tadeusz Filipek - malarstwo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Czwarty, 19 kwietnia 2001 r.
Wystawa indywidualna

Janusz Lewandowski - malarstwo

Sen I, Sen II, Szepty I, Szepty II, Melancholia I, Melancholia II, Akt, Ogródek I, Chochoły, Ptaszyca, Pójdź za mną, Wierzba, Źródło, Walka Jakuba z Aniołem I, Walka Jakuba z Aniołem II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Trzeci, 23 lutego 2001 r.
Wystawa indywidualna i promocja książki
/Galeria Bellotto oraz Instytut Wydawniczy PAX/

Bryll, Jaromski i Anioł Stróż

Rysunki Marka Jaromskiego i jego rzeźbione tablice do wierszy Ernesta Brylla: Kołysanka dla Małgosi, Ta Popółnocna Para i Modlitwa do Anioła Stróża będą towarzyszyć poecie przy podpisywaniu najnowszego tomu wierszy Kubek tajemny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Drugi, 26 lutego 2001 r.
Wystawa indywidualna

Roman Nowotarski - malarstwo

Urodził się w 1932 r. na Huculszczyźnie. W 1960 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest profesorem tej uczelni, prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 1995 r. otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Polsko-Japońskiej "Impresje Polskie". Zajmuje się też scenografią teatralną i filmową. Współpracował z Teatrem Eksperymentalnym STG w Gliwicach. O jego twórczości tak pisał Tadeusz Brzozowski: "Sztuka ta zawsze przyciągała mnie magnetycznie. Wizja, a jakże obsesyjna, pejzażu ogołoconego z ludzi, pejzażu dzielnic robotniczych fabrycznego miasta, powstałych raczej w XIX wieku, zatopionych w gęstym, nostalgicznym kolorycie, spiętym prawie geometrycznie uproszczonym rysunkiem, jest autentycznie osobista. Środki formalne (...) są tej klasy, że jego wizja wzrusza i budzi refleksje głębsze, dotykające (...) egzystencjalnej warstwy życia. To niesłychanie poetycka Sztuka."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salon Pierwszy, 6 grudnia 2000 r.
Wystawa zbiorowa

Stanisław Baj
Jacek Baszkowski
Piotr Bogusławski
Tadeusz Dominik
Piotr Fąfrowicz
Tadeusz Filipek
Wiktor Gajda
Marek Jaromski
Janusz Lewandowski
Franciszek Maśluszczak
Roman Nowotarski
Tadeusz Nowotarski
Andrzej Podkański
Hanna Zawa-Cywińska


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl