start   malarstwo   grafika   rzeźba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
M A Ł G O R Z A T A     K O B U S
- malarstwo -Małgorzata Kobus uzyskała dyplom z wyróżnieniem w 1987 r. na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne oraz grafikę warsztatową. W latach 1998-2008 prowadziła na Europejskiej Akademii Sztuk ćwiczenia i wykłady dla sudentów I i II roku dotyczące tradycyjnych technik malarskich.
Artystka prowadzi intensywną działalność na polu ochrony zabytków warszawskich, działa w Oddziale Warszawskim Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Ważniejsze wystawy:
1988 - ASP Warszawa
1990 - Pawilon SARP Warszawa, - Galeria "Na Pięknej" Warszawa (wystawa indywidualna)
1991 - BWA Bielsko-Biała i Olsztyn, - Galeria Katarzyny Napiórkowskiej
1992 - Galeria ART. Warszawa, - Warszawska Dekada Sztuki ASP
1994 - Warszawski Miesiąc Malarstwa, Galeria DAP Małe Formy, - Galeria Forma & Colour,
1995 - Galeria Forma & Colour Warszawa (wystawa indywidualna)
1996 - ABB-Management Development Center Falenty, - Galeria Aneks Warszawa (wystawa indywidualna)
1997 - Galeria Flik Warszawa (wystawa indywidualna), - Galeria Prezydenta Miasta Warszawy
1998 - Galeria Lufcik ZPAP Warszawa, - Galeria Flik Warszawa
1999 - Galeria Forma & Colour Warszawa, - Galeria Aktyn, Warszawa
2000 - Galeria Forma & Colour (wystawa indywidualna)
2001 - Galeria Forma & Colour
2002 - Galeria Forma & Colour (wystawa indywidualna)
2003 - Galeria Forma & Colour
2004 - Galeria Forma & Colour, - aukcja charytatywna na rzecz Marty Setmajer-Górskiej, - Galeria Flik, Warszawa
2005 - Drzwi otwarte pracowni "Na Pankiewicza", - Aukcja charytatywna na rzecz Klubu Hotel Mariott, Warszawa
2006 - Galeria Artforum, Wrszawa (wystawa indywidualna)
2008 - Galeria Delfiny, Warszawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl