G a l e r i a   B e l l o t t o
S I E R G I E J    K A Ł A C Z O W
- malarstwo -


Akt z kaktusem,   olej na płótnie, 70 x 100 cm, 2001

o   s o b i e
W swoim malarstwie chcę pokazać świat ludzi i rzeczy, świat kolorów i rytmów związanych widzialnymi i ukrytymi nićmi. I stworzyć w tym swoim świecie harmonię. Myślę, że w pracy artysty najważniejsza jest prawda, prawda bez obłudy. I wtedy tak jak w modlitwie - można spotkać się z Bogiem.

Siergiej KAŁACZOW rodził się w 1963 roku w Rostowie Wielkim w Rosji. W 1983 ukończył jarosławską szkołę malarską. W latach 1989-1992 studiował na Akademii Sztuki i Przemysłu w Sankt-Petersburgu, na Wydziale Malarstwa. Brał udział w 20 wystawach w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w wielu światowych kolekcjach w Anglii, Niemczech, Polsce, USA.
Mieszka i pracuje w Sankt-Petersburgu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl