start   malarstwo   grafika   rzeźba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
M A R E K     J A R O M S K I
- malarstwo -Podwórze z aniołami
technika własna papier
50 x 70 cm, 2001Pary anielskie
technika własna, papier
50 x 70 cm, 2001Marek Jaromski studiował w Pracowni Technik Drzeworytniczych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zrobił również aneks z malarstwa. Ukończył studia w 1980 roku otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Miał ponad 30 wystaw indywidualnych m.in. Ciechanowiec, Kraków, Warszawa, Dusseldorf, Heidelberg, Oslo. Był wielokrotnie nagradzany m.in. Najlepsza Grafika Roku (1980, 1982), Nagroda Faber-Castell (1985 Norymberga), Drugie Grand Prix (1997 Francja).
Inspiracją sztuki Marka jest chrześcijaństwo. W jego pracach widzimy tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego a więc: Baranka, Dwunastu Apostołów, Adama i Ewę w raju, Całun, Ukrzyżowanie i wreszcie Anioły. Zajmują one szczególne miejsce w jego twórczości. Pojawiają się wszędzie, niezwykle sugestywne, często bardzo ludzkie, realne, przypominające nam o ich nieustannej obecności w naszym świecie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl