start   malarstwo   grafika   rze¼ba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
A L B E R T     D ¯ A B A R O W
- malarstwo -
Butelki, olej na p³ótnie, 50 x 60 cm
Butelki, olej na p³ótnie, 50 x 60 cm
Baletnica, olej na p³ótnie, 89 x 119 cm, 2006r.
M³ynek, olej na p³ótnie, 50 x 70 cm
Na ³±ce, olej na p³ótnie, 90 x 100 cmPrzystañ, olej na p³ótnie, 80 x 100 cm

Albert D¿abarow, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmie¶cie 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl