start   malarstwo   grafika   rze¼ba   widoki Warszawy   kronika wystaw   oprawa   konserwacja  

G a l e r i a   B e l l o t t o
K A R O L     K O W A L S K I - C H A R L L E E
- malarstwo -

Kompozycja, olej na p³ótnie, 115 x 92 cm, 1962
sygnatura z prawej: M Charllée 62Karol Kowalski-Charlee, malarz ur.1910 r. w Warszawie, zm.1968 r. w Chicago.
Studia: Student warszawskiej ASP 1931-1935. W latach 1951-1953 cz³onek Art Institut w Chicago. Dyplom Internacional Art Academy 1961.

Wystawy indywidualne:
- 1948 r. - International Art Exhibit, Stuttgart, Germany
- 1951-1955/1959 r. - Polish Art Club, Chicago
- 1953-1958/1960 r. - Smithsonian Galleries, Washington
- 1954-1957 r. - A.C.P.C.C. Print Show, Navy Pier, Chicago
- 1957 r. - Schwartz Gallery, Chicago
- 1957 r. - Exhibition of Three, Chicago
- 1957 r. - Knickerbocker (grafiki), Nowy Jork
- 1961 r. - Greater N. Michigan Av.Assn, Chicago
- 1961 r. - Indian Spring Show
- 1962 r. - Art Show Buffalo
Wystawy zbiorowe:
- 1960 r. - prace malarskie w wystawach grupowych w Smithsonian Galleries
Nagrody:
- 1955 r. - pierwsza nagroda Polish Art. Club w Chicago
- 1963 r. - nagroda A.C.P.C.C. Print Show w Newark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 11 do 19

Krakowskie Przedmie¶cie 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl